BreakingHabits

Grebbeberglaan 15

3527VX

T 0615154737
E info@breakinghabits.nl
W www.breakinghabits.nl

Contactpersoon

Ties van Dijk

WAT WE DOEN

PASSEN, METEN EN MAKEN

Breaking Habits is gespecialiseerd in het gedrag tussen mensen. We denken graag mee over positieve gedragsverandering in situaties waar medewerkers in contact komen met anderen, resulterend in een uitgebreid of beknopt traject. Een dergelijke verandering kan alleen succesvol zijn wanneer nieuwe gewoontes stroken met de cultuur van de organisatie en de medewerker. Vanuit de visie van de organisatie ontwikkelen we trajecten op maat waardoor de kwaliteit toeneemt. Breaking Habits denkt mee en adviseert over het doel en de inzet van een ontwikkeltraject. Centraal staat de behoefte van de opdrachtgever. Maar we kijken verder. Want wat vindt nu eigenlijk de klant/gast, de medewerker, de leidinggevende?
Door de inzet van QUESTII meten we hun meningen en wensen en geven we samen met de opdrachtgever het ontwikkeltraject vorm. Op basis hiervan gaan we aan de slag. Met trainingen op maat.

BREAKING HABITS AND EXCEEDING EXPECTATIONS..