Stade Advies

Grebbeberglaan 15, 0.22

3527 VX Utrecht

T 030 236 1861
E advies@stade.nl
W www.stade-advies.nl

Contactpersoon

Erik Vermathen, directeur Marjolein van Raak, bestuurssecretaresse

Stade Advies is een landelijk opererend adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling dat op een breed vlak een bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van samenleven. Stade Advies onderscheidt zich door grote veldkennis, realistische adviezen en betrokken adviseurs. De aanpak is deskundig, klantgericht en professioneel. Onze adviseurs werken onder andere mee aan verbetering van welzijnsbeleid, leefbaarheid en veiligheid, subsidie- en inkoopbeleid, jeugdbeleid, stedelijke vernieuwing, openbaar bestuur, zorg en maatschappelijk ondernemerschap. Ze doen dat door middel van advisering, beleidsimplementatie, onderzoek, coaching, interim management, scholing en training. Onze opdrachtgevers zijn overheden, maatschappelijke ondernemingen en vrijwilligersorganisaties. Stade Advies is een pro-actieve onderneming en is permanent gericht op verbetering. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.stade-advies.nl.