Praktijk bij Leontien

Grebbeberglaan 15

3527VX Utrecht

T 0611245515
E info@bijleontien.nl
W www.bijleontien.nl

Contactpersoon

Leontien Braakman

In mijn fijne praktijkruimte in De Pionier komen mensen (waaronder kinderen, jongeren en/of hun ouders) voor begeleiding, bijvoorbeeld bij sociale of emotionele problemen, bij levens- of opvoedvragen, bij rouw en verlies. Vertrouwde thema's zijn voor mij onder andere: Trauma, eenzaamheid, een wankel zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, (over)gevoeligheid, (hoog)begaafdheid, zelfbeschadiging, eet- of slaapproblemen, scheidingsperikelen, angstig voelen, pesten. Ik ben opgeleid tot integratief kinder- en jeugdtherapeut en ouderbegeleider en heb daarnaast talloze opleidingen en cursussen gedaan om mijn blik te verruimen en mijn manier van werken te verrijken. Ik houd ervan expressief te werken, in beweging te komen, werkelijk te luisteren, te spreken en stil te zijn. We gebruiken bijvoorbeeld (rollen)spel, dromen, verbeelding en familieopstellingen. De ontmoeting van mens tot mens en wat zich daarin openbaart, staat centraal. Alles is welkom en mogelijk. Op die manier bieden mijn praktijk en mijn gezelschap de ruimte aan ontdekking, ontplooiing en groei. Zodat je weer met vertrouwen en moed zelfstandig door kunt gaan op je eigen pad. Hoe lang we samen oplopen, hangt af van de wensen, behoeften en vragen. Dat kan tijdens een eenmalige afspraak zijn of tijdens meerdere afspraken over een (langere) periode. Je bent van harte welkom!